przekaż 1% podatku na naszych podopiecznych

możesz wskazać, komu z nich chcesz pomóc

o fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego powstała w 2005 roku z inicjatywy CRH Żagiel sp. z o.o. Głównym założeniem funkcjonowania naszej Fundacji jest kontynuacja działalności społecznej rozpoczętej przez Leszka Podkańskiego (1954-2001), założyciela i wieloletniego prezesa Grupy Żagiel.

Fundacja im. L. Podkańskiego: Hania Poliszuk - podopiecznaPoczątki działalności charytatywnej Żagla sięgają roku 2000, kiedy to Leszek Podkański w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia firmy zainicjował wielką akcję na rzecz pomocy dzieciom pokrzywdzonym przez los pod nazwą "Podaruj dzieciom radość". Kontynuując akcję rozpoczętą w Lublinie oddziały regionalne Żagiel zorganizowały cykl imprez charytatywnych, które odbyły się w kilku największych polskich miastach. Efektem tych działań było zebranie blisko 1 miliona zł. Zebrane środki pozwoliły na wsparcie fundacji oraz akcji charytatywnych wspomagających chore dzieci jak również pomoc szpitalom oraz domom dziecka.

Fundacja stara się pomóc coraz większej ilości potrzebujących oraz wesprzeć akcje i inicjatywy, które wpieramy:

 • wspieramy  naszych stałych podopiecznych – głównie dzieci chore na autyzm oraz z porażeniem mózgowym
 • fundujemy stypendia naukowe wybitnie uzdolnionej młodzieży pochodzącej z biednych rodzin Lubelszczyzny i umożliwiamy im naukę w Lublinie    
 • wspieramy finansowo „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • współpracujemy z „Teatrem za jeden uśmiech
 • udzielamy wsparcia finansowego „Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Młodzieży
 • co roku bierzemy czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 info@fundacja.crh.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

BRE Bank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

jak pomóc: przekaż 1% podatku

Aby skorzystać z odliczenia 1% podatku w zeznaniu za rok 2013 najpierw ustal wysokość podatku należnego za rok podatkowy 2013 ( PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37 lub PIT-38 ).

W odróżnieniu od lat poprzednich nie musisz przelewać kwoty wpłaty samodzielnie. Wystarczy w formularzu wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego, a Urząd Skarbowy sam dokona przelewu 1% podatku na ww. organizację. Jednocześnie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym możesz podać przeznaczenie przekazanych przez siebie środków umieszczając w rubryce "Informacje uzupełniające" wybrany cel. Oznacza to tyle, że jeśli chcesz wspomóc swoim 1% konkretnego podopiecznego fundacji wpisz w to miejsce jego imię i nazwisko, lub jeśli nie chcesz wybierać, pozostaw je puste, a Twój 1% rozdysponujemy na cele statutowe fundacji (więcej o nich w naszym statucie).

Jak pomóc

Zaznacz tutaj również wyrażenie zgody na udostępnienie przez Urząd Skarbowy Twoich danych osobowych naszej fundacji, znacznie ułatwi nam to komunikację z Urzędem Skarbowym.

Przy wyliczaniu 1% podatku należnego pamiętaj, że do deklaracji wpisać trzeba kwotę po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (np. jeżeli podatek należny wynosi 1257 zł to 1% wynosi 12,57 zł, więc w deklaracji wpisujemy 12,50 zł).

Odliczona w tym trybie kwota nie może być jednocześnie odliczona od dochodu jako darowizna.

Z odliczenia 1% od podatku należnego będą mogły skorzystać te osoby, które wykażą podatek po odliczeniu wszystkich ulg. Osoba, która "skonsumowała" cały swój podatek należny (bo korzysta z ulg podatkowych) nie może dokonać odliczenia, bo nie ma podatku

jak pomóc: przekaż pieniądze

Nie zdążyłeś lub nie możesz przekazać nam 1% podczas składania zeznania podatkowego, ale chcesz pomóc?
Wystarczy że wyślesz przelew na nasze konto:

BRE Banku S.A. (oddział Lublin)
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

Każda złotówka ma znaczenie.

komu pomagamy

podopieczni

podopieczni

uzdolniona młodzież

uzdolniona młodzież

podziękowania

podziękowania

aktualności

 • "Pomóż dziecku"

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lublinie po raz kolejny zorganizowało akcję "Pomóż dziecku", której celem było zgromadzenie funduszy na zorganizowanie kolonii zdrowotnych dla dzieci. Organizacja opiekuje się rodzinami wielodzietnymi, dziećmi z rodzin rozbitych i zagrożonych patologią. . . czytaj więcej...

 • Pirat Alonzo na Wyspie Wielkanocnej

  29 kwietnia 2014 w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie przy ul. Chodźki 2 odbyło się widowisko artystyczne dla małych pacjentów p.t. "Pirat Alonzo na Wyspie Wielkanocnej", które nasza Fundacja wsparła finansowo.

  Dzięki aktorom teatru najmłodsi pacjenci przeżyli chwile radości i zapomnieli choć na moment  o chorobie i szpitalu. . . czytaj więcej...

 • Nowa Strona

  Hania Poliszuk

  Gdy w grudniu 2013 roku rodzice Hani Poliszuk, naszej kilkuletniej podopiecznej, przysłali zdjęcia córeczki do Fundacji, natychmiast zainspirowały nas one do stworzenia nowej strony, takiej, która najlepiej ukazuje naszych podopiecznych - radosnych i pełnych chęci do życia. . . czytaj więcej...

 • Projekt ze śpiewem na ustach

  Chór Akademos (stowarzyszenie Everyone's Music) wygrał grant na realizację projektu społecznego w konkursie dla uczniowskich stowarzyszeń Paderewskiego, ogłoszonym przez Fundację im. Leszka Podkańskiego.

  Nasz projekt obejmował warsztaty aktorsko-wokalne, w których wzięło udział 15 członków chóru AKADEMOS (wybranych według najwyższej frekwencji na próbach) i 15 wychowanków domu dziecka Pogodny Dom. . . czytaj więcej...

 • „Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię” do Taize

  Początek roku nasza Fundacja rozpoczęła wspomagając inicjatywę Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodzieży w Lublinie wyjazdu na Międzykontynentalne Spotkanie Młodych w Taize we Francji. Wyjazd kierowany był do dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zagrażających ich prawidłowemu rozwojowi duchowemu oraz zaniedbanych materialnie podopiecznych Domu Dziecka im. . . czytaj więcej...

 • impreza dla małych mieszkańców ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce – Wioska Dziecięca w Kraśniku

  W kwietniu 2013 roku włączyliśmy się w akcję „Teatru Za Jeden Uśmiech” współfinansując widowisko artystyczne „Pirat Alonzo i skarb Królowej Mórz” zorganizowane w Wiosce Dziecięcej w Kraśniku. Po przepięknej części artystycznej wszystkie dzieci otrzymały symboliczne upominki. . . czytaj więcej...

starsze aktualności

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 145 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański